Unikt samhold

Når man besøker kontoret til EiendomsMegler1 i Kongsberg, møter man en jovial gjeng med glimt i øyet og et smil om munnen. Det er lett å få en følelse av at de har kjent hverandre lenge, og man merker fort at dette er en arbeidsplass med mye latter og gode samtaler innimellom jobbingen. Avdelingsleder Kjersti Slettemo Brekke kan bekrefte det gode fellesskapet ved kontoret.

– Det er lite utskifting egentlig, og veldig stabil og fin gjeng. Vi har det mye morsomt, finner på ting også privat og trives godt sammen. Her er det mye humor og god takhøyde. Det tror jeg er helt avgjørende for å lykkes, det at man føler en tilhørighet.

Avdelingsleder Kjersti Slettemo Brekke

Hun kan fortelle om det hyggelige fellesskapet ved EiendomsMegler1 Kongsberg, som hun mener er viktig både for å trivsel på arbeidsplassen og for å gjøre en god jobb som megler. Det at yrket blir mer en livsstil, der gode relasjoner og arbeidsoppgaver henger sammen.

– Det gode fellesskapet har mye å si for arbeidet som eiendomsmegler, siden ting fungerer og vi hjelper hverandre. At det er en team-følelse, og at man ikke bare er alene. Vi samarbeider godt, og har et unikt samhold vil jeg si, forteller hun.

Malene Sund Hoffart kan også bekrefte at dette er en god arbeidsplass. Hun har jobbet som eiendomsmegler hos Eiendomsmegler1 Kongsberg siden 2015.

– Jeg vil tørre å påstå at her på kontoret har vi et veldig unikt arbeidsmiljø. Det er veldig mye humor, stor takhøyde og vi kjenner hverandre godt, og det har mye å si for arbeidet som eiendomsmegler også, kan Malene fortelle.

Tilbake på kontoret

Etter at Norge «stengte» 12. mars og de fleste måtte jobbe hjemmefra, har meglerne kjent ekstra på savnet etter kolleger og samholdet på kontoret. Kjersti kjente på hvor mye jobben betyr, og betydningen av en normal hverdag.

– Tilhørighet og gleden av kolleger har alltid vært viktig, men det er en helt annen viktighet av det nå. Bare gleden ved å møtes igjen på kontoret, ha noen å prate og samarbeide med. Så savnet etter en vanlig hverdag i løpet av de ukene vi har jobbet hjemmefra, har vært stor. Det er en kjempe vanskelig tid man nå har lagt bak seg. Det har gjort at jeg setter desto større pris på kolleger og hverdag, og jeg ser tydeligere hva det betyr for meg, forteller hun.

Eiendomsmegler Malene Sund Hoffart

Malene synes også det er fint å være tilbake på kontoret, og kan fortelle om betydningen av å støtte og pushe hverandre framover. I et yrke der man har et stort ansvar, og jobber alene kan der være fint å ha noen å støtte seg på.

– Vi jobber jo mye sammen, selv om vi er alene om selve salget av boligene. Men vi kan snakke med alle om alt, hva enn man lurer på og man føler seg veldig trygg her. Og man blir ikke sett teit på, selv om man kanskje spør om noe dumt. Vi er også gode på å heie hverandre fram, noe som er utrolig godt i et yrke hvor man jobber mye alene, avslutter hun.