Boligmarkedet i koronatider

Det er urolige tider, noe som påvirker de aller fleste. Både bedrifter og privatpersoner har måttet tilpasse seg en ny tilværelse, på godt og vondt. Så hvordan har egentlig koronaepidemien påvirket boligmarkedet i ditt område?

 

Vi ser noen regionale forskjeller og noen steder i Norge har fått kjenne mer på hva koronakrisen kan gjøre med boligmarkedet enn andre. Flere aviser melder at flere eiendomsmeglere i Viken og Vestfold har måttet permittere sine ansatte, etter redusert boligsalg den siste tiden.

Men i det store og hele har ikke boligmarkedet stoppet helt opp. Selv om boligprisene i mars gikk ned 1,4 % – og dermed faller i mars måned for første gang på syv år – er dette mindre enn man skulle forventet, hvis man tenker over hvor mye koronaviruset har snudd opp ned på hverdagen vår.

 

Hvilke erfaringer har EiendomsMegler 1 Kongsberg med boligsalg og –kjøp den siste tiden?

Marius Haraldstad kan fortelle at det er vanskelig å spå nøyaktig hvor mye eller lite boligmarkedet i Kongsberg kommer til å bli preget av Korona-viruset. Han tror enhver fagmann som har veldig sterke meninger om dette nå, egentlig er på litt tynn is… Det de likevel observerer er at det enda er god aktivitet i markedet, og at det har vært en betydelig oppsving fra rundt uka før påske, og gjennom påsken hvor ting i stor grad hadde begynt å lande litt. Vi har denne måneden solgt omtrent tilsvarende mengde objekter som samme måned i fjor, og til helt normalt gode priser.

Haraldstad har vært heldig med 3 bruktboligsalg de siste 6 dagene, hvor både kjøpere og selgere på hver sin side har vært veldig fornøyd med helheten.

 

«Det er mange som begynner å få viruset og usikkerheten litt på avstand, og som har klart å forsone seg med at vi er i en spesiell situasjon nå. Vi blir satt på prøve, men vi har likevel klart å tilpasse oss en ny hverdag og fått en slags kontroll på dette.» – Marius Haraldstad

 

Haraldstad ser lyst på det å selge bruktbolig i Kongsberg nå. Ved at de klarer å tilrettelegge for salg av bolig, gjennom tilpasninger hele veien, opplever de fortsatt god aktivitet på visninger. Eksempelvis kan nevnes Rugdeveien 52, hvor Haraldstad hadde 9 interessenter på visning, hvor alle fikk mulighet til å komme inn i boligen på forskjellige planlagte tidspunkter.

Han forteller videre at det er mer bruk av telefon og skype enn noen gang. De holder private visninger fremfor fellesvisninger, og de tilrettelegger for elektronisk signering av papirer så langt det lar seg gjøre. Det gjør igjen at man kan selge boligen sin nesten uten å ha fysisk nærhet i det hele tatt.

Rugdeveien 52

En av boligene som nylig er solgt ligger i Rugdeveien 52. Dette er en 3-roms selveier-leilighet beliggende på bakkeplan på ca. 67 kvm, ved Skavangerskogen. Leiligheten ble solgt 120.000 over prisantydning etter første visning.