Marit Fagernes EiendomsMegler1 Drammen

Hvorfor velge eiendomsmegler?

I disse digitale dager kan man lett komme til å tro at en bolig selger seg selv, og at det er enklere å ta jobben selv. Det er det som regel ikke.

Hos EiendomsMegler 1 i Drammen er de ganske sikre på at det nesten alltid lønner seg å bruke en eiendomsmegler.

Tillit og trygghet

Marit Fagernes, fagansvarlig eiendomsmegler hos EiendomsMegler 1 Drammen, har jobbet i eiendomsbransjen siden 2005. Hun mener det å benytte en eiendomsmegler først og fremst handler om trygghet.

På den ene siden handler det om at du som selger skal kunne føle deg trygg på at eiendomsmegleren ivaretar dine interesser, ordner nødvendig dokumentasjon, markedsfører og selger boligen på en god måte. På den andre siden handler dette om din motpart som selger – nemlig kjøperen. Benytter du en eiendomsmegler til salget, sikrer du at potensielle kjøpere føler en trygghet på både prosess og resultat.

Bistår selger fra A til Å

Tilbudet om å selge selv har alltid vært der. Alle eiendomsmeglerforetak tilbyr også å ta kontrakt og oppgjør i forbindelse med at du selger boligen selv, så dette er ikke noe nytt for eiendomsmeglerne i EiendomsMegler 1 Drammen.

– Men vi går ikke ut og markedsfører at vi driver med det, fordi det ikke er vårt primærområde. Vi ønsker i all hovedsak å bistå selger fra A til Å, forteller Fagernes.

– Vi mener det er lønnsomt å bruke oss som megler. Jeg og mine kollegaer i EiendomsMegler 1 er nok i stand til å få en bedre pris enn det en forbruker er. Med vår erfaring, vårt kontaktnettverk, våre annonsørkanaler og vår kundeportefølje – som vi er i kontakt med hver eneste dag, hver eneste time, hele året rundt – mener vi at vi er i stand til å oppnå en riktig og bedre pris, sier hun.

Par som har valgt eiendomsmegler til salg av bolig

Ved bruk av eiendomsmegler kan både selger og kjøper føle seg trygg.

Krav til dokumentasjon

Kravene fra myndighetene har blitt strengere, og for eksempel stiller eiendomsmeglerloven strenge krav til dokumentasjon. Skal du selge som privatperson har du en omfattende informasjonsplikt som du må overholde. Det innebærer at du må innhente alle nødvendige opplysninger om eiendommen for å informere om det.

– En eiendomsmegler kjenner til hvilke krav som stilles til dokumentasjon, og hvordan man kan innhente informasjonen. Det er nemlig mye man skal ha kontroll på, og det å selge selv, kan faktisk utgjøre risiko i form av reklamasjoner fra kjøper, sier Fagernes.

På Marits tretten år i bransjen, så er det mye som har forandret seg. Å bli eiendomsmegler i dag krever en fem år lang utdannelse; tre år på skolebenken og to år i praksis. Utdannelsen som sådan har vært der en god stund, men lovendringen om at man måtte være utdannet eiendomsmegler for å få jobbe som det kom i 2011.

Det kan fremstå som et paradoks at man åpner opp for å kunne selge boligen sin selv, samtidig som man setter høyere krav til eiendomsmeglerne.

De «skjulte» kostnadene

Ser du på totalkostnadene ved et salg med bistand fra eiendomsmegler i dag, er en stor prosent av dette produkter og tjenester som strengt tatt er nødvendig. Eksempler på dette er markedsføring og innhenting av nødvendig dokumentasjon. Den erfarne megleren tror at du i det lange løp sparer lite på å selge boligen din selv, for det koster så klart penger å innhente alle opplysninger vedrørende eiendommen, å ha en fotograf på besøk, og å få noen til å skrive kontrakt.

– Derimot kan du spare ganske mye tid på å la en eiendomsmegler gjøre jobben for deg, mener Fagernes.

Eiendomsmeglerens rolle

Den dyktige megleren mener også det er viktig å få frem eiendomsmeglerens rolle – og hvor viktig det er å velge lokalt.

– Jeg er en mellommann, som skal ivareta både selgers og kjøpers interesser, og dette handler i stor grad om trygghet. Mitt mål er at jeg skal ha den troverdighet hos kjøper også. At kjøper føler seg ivaretatt, at handelen har vært god og at de som kjøper bolig får det de betaler for.

Marit Fagernes vil råde dagens boligselgere til å bruke en megler som vektlegger de riktige sidene av boligen og som vet hvilken kundegruppe du bør nå ut til.

– Dette med lokal forankring er av stor betydning for om det skal ha en betydning å bruke en megler eller ei. Jeg jobber i ett marked i Drammen og omegn, og det er fordi jeg kjenner det markedet, avslutter Fagernes.

  • Bli kontaktet av en megler

  • Fyll inn din kontaktinfo under, så tar en av våre meglere kontakt i løpet av kort tid.
  • Jeg samtykker at innsendte skjemaopplysningene lagres i henhold til våre retningslinjer. Les mer her!