Boligmarkedet i koronatider

Det er urolige tider, noe som påvirker de aller fleste. Både bedrifter og privatpersoner har måttet tilpasse seg en ny tilværelse, på godt og vondt. Så hvordan har egentlig koronaepidemien påvirket boligmarkedet i ditt område?

 

Vi ser noen regionale forskjeller og noen steder i Norge har fått kjenne mer på hva koronakrisen kan gjøre med boligmarkedet enn andre. Flere aviser melder at flere eiendomsmeglere i Viken og Vestfold har måttet permittere sine ansatte, etter redusert boligsalg den siste tiden.

Men i det store og hele har ikke boligmarkedet stoppet helt opp. Selv om boligprisene i mars gikk ned 1,4 % – og dermed faller i mars måned for første gang på syv år – er dette mindre enn man skulle forventet, hvis man tenker over hvor mye koronaviruset har snudd opp ned på hverdagen vår.

 

Hvilke erfaringer har EiendomsMegler 1 Drammen/Lier med boligsalg og –kjøp den siste tiden?

Richard Veum ved EiendomsMegler 1 i Lier kan fortelle at deres erfaring er at det er en hel del interessenter som fortsatt kikker aktivt etter bolig, og at det er god respons på det som legges ut. Men de ser at noe av utfordringen med å selge bolig nå er at det fortsatt er en del interessenter som rammes direkte av tiltakene som er iverksatt. Dette betyr at de som normalt sett ellers kunne ønsket å sikre seg en større bolig på gitt beliggenhet likevel ikke tør å by før de ser at egen økonomisk situasjon forblir ok. Om interessentene tror at de selv vil få det vanskelig med å selge egen bolig vil de normalt sett heller ikke sette seg i en budsituasjon med to boliger.

I markeder som har vært rolige tidligere har det blitt etablert «dobbel bolig forsikring» som vil si at man er forsikret mot de økonomiske ulempene det vil si å ikke få solgt egen bolig etter å ha kjøpt ny bolig.

 

«Generelt kan vi si at enhver bolig har sin kjøper. I et dynamisk marked vil det si at boligen blir enten solgt fort om det skulle være interessenter der og da, eller det kan ta lengre tid om ikke riktig kjøper er i markedet når den enkelte boligen blir lagt ut for salg.» – Richard Veum

 

Fredrik Engebråten solgte nylig en bolig som har ligget i markedet i 6 mnd, dette var en 4-roms leilighet i Haugane 19A. Og ytterligere en større enebolig i Flåtanstien 14, som også hadde ligger nærmere 6 mnd. Begge disse ble solgt midt i koronatiden. Noe som er fint for oss å se, enhver bolig har sin kjøper – også i tiden vi er inne i.

Flåtanstien 14

Ole Kristian Skretteberg ved EiendomsMegler 1 i Drammen, ser også markedet er i gang til tross for tiden vi er inne i. Boligkjøperne er i markedet og boliger selges som normalt. De mer «attraktive» objektene går fort, mens det tar lengre tid å selge de som det også vanligvis ville tatt tid å selge.

Men en utfordring i disse tider, er at det er noe færre oppdrag. Dette er nok som følge av mer skepsis og usikkerhet i markedet. En bolig Skretteberg solgte i Nypeveien 1 på Konnerud, ble solgt til prisantydning etter første visning.

Nypeveien 1